Kuoronjohtaja

Mistä on Kiuruveden Naislaulajien taiteellinen johtaja tehty?

Heli Palomaan tutkimuksen mukaan Mistä on suuret muusikot tehty? (Tampereen ammattikorkeakoulu 2010) on määritelty ns. keskivertomuusikko. Miten nämä kriteerit täyttää Kiuruveden Naislaulajien johtaja Maarit Amper?

Keskivertomuusikko

on noin 41-vuotias mies.

Tämä piirre ei oikein toteudu. Maarit ei ole mies ja ikäkin on jo aikuisen naisen. Maarit on kyllä saanut seurata myös poikien kasvua hyvin läheltä, koska hänellä on veli.

on aloittanut instrumenttinsa opiskelun 9-vuotiaana.

Maarit on aloittanut pianonsoiton opiskelun 8-vuotiaana. Laulanut hän on koko ikänsä. Laulutunneilla hän alkoi käydä 19-vuotiaana.

Ensimmäisiä valokuvia, missä Maarit laulaa "kuorossa" on seurakunnan kerhon joulujuhlasta alle kouluikäisenä. 1. luokasta lähtien Maarit on laulanut säännöllisesti eri kuoroissa. Ensin koulun kuorossa, sitten seurakunnan nuorisokuorossa ja myöhemmin etupäässä sekakuoroissa. Naiskuorossa Maarit ei ole koskaan laulanut, lukuun ottamatta satunnaisia yhteiskuorotilaisuuksia Suomen Naiskuoroliiton tapahtumissa.

on saanut ensimmäisen vakituisen orkesteripaikkansa noin 26-vuoden ikäisenä.

Kiuruveden Naislaulajat on ensimmäinen kuoro, jonka taiteellinen johtaja Maarit on. Muut kuoronjohtajuudet on alkaneet joko myöhemmin, olleet tilapäisiä toimia tai olleet useamman johtajan yhteistyötä. Kiuruveden Naislaulajien taiteelliseksi johtajaksi Maarit tuli vuonna 1995 (27-vuotiaana).

on harjoitellut keskimäärin 13 vuotta ennen kuin on saanut työpaikan.

Ennen Naislaulajien kanssa työskentelyä Maarit on opiskellut laulua 8 vuotta ja kuoronjohtoa noin 5 vuotta. Pianonsoittoa hän on opiskellut noin 18 vuotta.

on opiskellut konservatoriossa tai musiikkiopistossa ja sen lisäksi Sibelius-Akatemiassa.

Maarit on opiskellut pianonsoittoa sekä Espoon musiikkikoulussa, että Ylä-Savon musiikkiopistossa. Kuoronjohtoa hän on opiskellut Keski-Suomen konservatoriossa (nyk. ammattikorkeakoulu) ja Jyväskylän yliopiston Musiikkitieteen laitoksella. Sibelius-Akatemiassa Maarit ei ole opiskellut.

on opiskellut myös ulkomailla.

Maarit on asunut lapsuudessa myös ulkomailla, mutta ei ole siellä opiskellut.

ei omaa absolutista sävelkorvaa.

Omasta mielestä Maaritilla on "sopeutuva korva" eli ei omaa absolutista korvaa.

on muusikkoperheestä ja hänen veljensä on myös muusikko.

Maaritin perheessä on paljon laulettu ja soitettu, mutta Maarit on perheen ainoa muusikko.

Kun tähän kriteeristöön lisätään vielä

runsas matkustelu lapsuudessa ja nuoruudessa ja lopulta asettautuminen Kiuruvedelle

rohkeus aloittaa Naislaulajien johtaminen tietämättä minkälaiseen veteen hyppää

rakkaus kuorolauluun

halu kehittyä musiikin saralla

halu tehdä työnsä huolella ja tunnollisesti

musiikinopettajan palkkatyön vaihtaminen yläkoulun opinto-ohjaajan työhön

saadaan lopputulokseksi Kiuruveden Naislaulajien taiteellinen johtaja Maarit Amper.